12/01/2015 | 0

Youtube và Twitter của Centcom bị tin tặc

Youtube và Twitter của Centcom bị tin tặc

Washington, DC. (Reuters) – Tài khoản Twitter và Youtube của Bộ Chỉ Huy Trung Tâm Hoa Kỳ dường như bị một số người tự xưng là có thiện cảm với phiến quân Quốc Gia Hồi Giáo xâm nhập.

Cả hai tài khoản đã ngừng hoạt động sau vụ tin tặc. Trên trang Twitter của Bộ Chỉ Huy Trung Tâm Hoa Kỳ xuất hiện dòng chữ Nhân Danh Allah, từ bi nhất, khoan dung nhất, CyberCaliphate tiếp tục cuộc tấn công mạng CyberJihah. Tài khoản Twitter công bố một danh sách các tướng và địa chỉ liên quan tới chúng, có tiêu đề Danh Sách Tướng Quân Đội theo cấp bậc ngày 2 tháng Giêng năm 2014.

Đăng tải tiếp theo trên trang Twitter của Bộ Chỉ Huy Trung Tâm Hoa Kỳ viết Mạng của Ngũ Giác Đài bị tin tặc. Kịch Bản Trung Quốc và Mạng Ngũ Giác Đài bị tin tặc. Kịch Bản Đại Hàn. Vụ xâm nhập mạng xảy ra khi Tổng Thống Barack Obama chuẩn bị phác thảo những đề xuất mới để bảo vệ hệ thống internet của Hoa Kỳ trước những mối đe dọa an ninh mạng. (Nguyên Trân)

TAGS: tin tặc