01/04/2019 | 0

Yêu cầu về việc làm tại Arkansas khiến 16,000 người mất bảo hiểm y tế

Yêu cầu về việc làm tại Arkansas khiến 16,000 người mất bảo hiểm y tế

Ảnh: Reuters

Little Rock, Arkansas – Chính phủ Trump trong thời gian qua đã thúc đẩy các biện pháp khuyến khích người dân tìm việc làm, để giảm sự phụ thuộc của họ vào các chương trình xã hội, bằng cách cho phép một số tiểu bang được tăng thêm yêu cầu về việc làm đối với những người nhận hỗ trợ y tế.

Đối với chính quyền Arkansas, việc đưa thêm yêu cầu về việc làm vào chương trình Medicaid là một cách để buộc người dân tự kiếm sống, và đặc biệt nhắm vào những người có bảo hiểm y tế thông qua chương trình Medicaid mở rộng của đạo luật Affordable Care Act. Yêu cầu về việc làm đã khiến 18,000 người ở Arkansas mất bảo hiểm y tế trong vòng vài tháng.

Vào tuần trước, thẩm phán James Boasberg thuộc tòa liên bang District of Columbia đã ra lệnh đình chỉ yêu cầu về việc làm của Arkansas và Kentucky, gọi đây là các quy định hết sức tùy tiện và thất thường. Sau phán quyết này, khoảng 2,000 người tại Arkansas đã được ghi danh trở lại để nhận Medicaid, trong khi 16,000 người khác vẫn không có hỗ trợ y tế.

Thống đốc Arkansas Asa Hutchinson, một người Cộng Hòa, đã kêu gọi chính phủ Trump kháng án đối với quyết định của thẩm phán Boasberg, để tiểu bang có thể tiếp tục thực hiện kế hoạch của họ.

Ngoài Arkansas và Kentucky, có 6 tiểu bang khác đã được Bộ Y tế phê chuẩn, và 6 tiểu bang khác đang chờ phê chuẩn, để đưa thêm yêu cầu việc làm vào chương trình Medicaid.

Nếu yêu cầu về việc làm được áp dụng trở lại cho Medicaid, độ tuổi bị ảnh hưởng sẽ tăng thêm nhóm người từ 18 đến 29 tuổi. Trước đây, quy định này chỉ áp dụng cho người từ 30 đến 49 tuổi. Theo quy định của chính phủ Trump, những người muốn được tiếp tục nhận Medicaid phải làm việc ít nhất 80 giờ 1 tháng mới đáp ứng được yêu cầu về việc làm cho chương trình hỗ trợ xã hội này. (Ngô Bảo)

TAGS: medicaid