01/07/2016 | 1

Yêu cầu mới cho bằng lái xe lần đầu

Yêu cầu mới cho bằng lái xe lần đầu

Sacramento, California. (CBS) – Bắt đầu từ hôm nay, Nha Lộ Vận, gọi tắt là DMV sẽ thêm một yêu cầu mới cho những người xin bằng lái xe hoặc thẻ nhận dạng lần đầu. Từ ngày 1 tháng 7, DMV yêu cầu người nộp đơn xin phải trình hai loại giấy tờ chứng minh họ là cư dân tiểu bang California, thay vì chỉ một như trước đây.

Những loại giấy tờ chứng minh là cư dân tiểu bang California bao gồm hợp đồng mướn nhà với chữ ký của chủ nhà và người mướn nhà; giấy chủ quyền bất động sản; hóa đơn nợ thế chấp; hóa đơn các loại tiện ích, bao gồm cả điện thoại di động; giấy tờ liên quan tới y tế, việc làm. Yêu cầu mới được áp dụng cho những người xin bằng lái lần đầu, bao gồm bằng lái thương mại, xe gắn máy và Class C.

Yêu cầu trên không áp dụng đối với những người đổi mới bằng lái, xin bản sao bằng lái hay điều chỉnh bằng hiện có. Hiện nay người nộp đơn xin chỉ phải trình một loại ID để chứng minh tình trạng cư trú. Quí vị có thể vào trang mạng của DMV để có một danh sách đầy đủ các loại giấy tờ được chấp thuận. (Nguyên Trân)