26/11/2017 | 1

Yêu cầu Dreamer của Đảng Dân Chủ đe doạ dự luật ngân sách, đóng cửa chính phủ trong những tuần tới

Yêu cầu Dreamer của Đảng Dân Chủ đe doạ dự luật ngân sách, đóng cửa chính phủ trong những tuần tới

Washington, DC. (CBS) –Tranh cãi có thể xảy ra tại Capitol Hill trong tháng tới. Không phải vì cải tổ thuế mà là tài trợ cho chính phủ. Chính phủ liên bang được tài trợ cho tới ngày 8 tháng 12. Đảng Cộng Hòa kiểm soát cả Thượng Viện lẫn Hạ Viện. Nhưng theo lịch sử, đảng Cộng Hòa không đạt đủ số phiếu bầu để ngăn chặn việc đóng cửa chính phủ. Đảng phải viện tới sự giúp đỡ của đảng Dân Chủ, gần đây nhất là tháng 9 năm 2015, để giúp có đủ số phiếu thông qua dự luật ngân sách. Lá phiếu của đảng Dân Chủ có thể có giá trị hơn nữa trong cuộc tranh cãi vào tháng 12, liên quan tới DACA và DREAMer.

DACA là chữ viết tắt của chương trình có từ thời Tổng Thống Obama, hoãn hành động đối với người tới Hoa Kỳ từ nhỏ. Đảng Dân Chủ và một số thành viên đảng Cộng Hòa thường gọi những di dân bất hợp pháp tới Hoa Kỳ khi còn nhỏ là DREAMer, viết tắt của đạo luật lưỡng đảng Phát Triển, Cứu Giúp, Giáo Dục cho trẻ vị thành niên.

Nhiều thành viên của đảng Dân Chủ nhấn mạnh các nhà lãnh đạo Quốc Hội cần phải gắn liền luật DACA với ngân sách, nếu không họ sẽ không bỏ phiếu cho dự luật. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc cho biết Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan, lãnh đạo đa số Thượng Viện Mitch McConnell, lãnh đạo thiểu số Hạ Viện Nancy Pelosi và lãnh đạo thiểu số Thượng Viện Chuck Schumer, sẽ tới Tòa Bạch Ốc và chiều Thứ Ba để thảo luận các vấn đề lập pháp cuối năm.

Bà Pelosi ủng hộ việc gắn DACA vào dự luật ngân sách. Ông Schumer cũng tin rằng có thể có con đường lập pháp cho DACA. Tuy nhiên Dân Biểu Mark Meadows, thuộc đảng Cộng Hòa, tiểu bang North Carolina, lãnh đạo nhóm bảo thủ Freedom Causus tại Hạ Viện tuyên bố DACA sẽ không nằm trong dự luật ngân sách chính phủ. Nhưng bao gồm DACA trong kế hoạch chi tiêu có thể là cách duy nhất để đảng Cộng Hòa có được số phiếu cần thiết từ đảng Dân Chủ để tránh đóng cửa chính phủ. (Nguyên Trân)