08/11/2015 | 2

Yangon: EU theo dõi bầu cử Myanmar

Yangon: EU theo dõi bầu cử Myanmar

Yangon – Myanmar. (Reuters) – Các nhà quan sát Liên Âu đã theo dõi cuộc bầu cử quốc hội Myanmar tại thành phố Yangon.

Họ đã xem xét thùng phiếu, quan sát nhân viên phòng phiếu nhận thẻ cử tri và trao lá phiếu bầu. Tại phòng phiếu số 3 ở trường tiểu học Golden Valley 2, ông Alexander Graff Lambsdorff cầm đầu phái đoàn quan sát Liên Âu đã nói với báo chí rằng, trong buổi sáng của ngày bầu cử, quan sát viên tập trung quan sát tiến trình có đáng tin cậy hay không, có gian lận không, và không thấy có vấn đề gì ở Yangon, có thể có những tin tức khác biệt ở các vùng quê và phái đoàn sẽ chia xẻ những tin tức ngay khi nhận được. Trước cuộc bầu cử, các đảng, ứng cử viên và cử tri đã than phiền danh sách cử tri không đầy đủ, thiếu thông tin về tiến trình bầu cử. Khoảng 30 triệu người ghi danh bầu cử.

Tổng thống sẽ được chọn lựa từ 3 ứng cử viên do lưỡng viện quốc hội và quân đội đề nghị. Quân đội tự động được giữ 25% số ghế trong quốc hội. Trước cuộc bầu cử, Tổng thống Thein Sein tuyên bố chính phủ và quân đội sẽ tôn trọng kết quả, và cuộc bầu cử sẽ tự do và công bằng. Mặc dù có danh tiếng lớn, bà Aung San Suu Kyi bị hiến pháp cấm trở thành tổng thống. (Robert Võ)