11/11/2014 | 0

Y tá bệnh viện Kaiser đình công

Y tá bệnh viện Kaiser đình công

Tin Sacramento, California. (CBS) – Khoảng 18 ngàn y tá ở Bắc Califonia chuẩn bị cuộc đình công kéo dài hai ngày, và bắt đầu từ sáng thứ Ba 11 tháng 11.

Các y tá lên kế hoạch rời khỏi vị trí của họ tại các bệnh viện lúc 7 giờ sáng, và tập trung bên ngoài 21 bệnh viện của Kaiser Permanente. Các y tá cho biết họ đình công không phải vì tiền lương hoặc lương hưu, thậm chí họ không quan tâm đến các đề xuất về kinh tế, cũng như không thương lượng các vấn đề liên quan đến tiền. Thay vào đó, các y tá tập trung vào hơn 35 đề xuất hoạt động chưa được giải quyết sau ba tháng thương lượng. Những yêu cầu này bao gồm việc lấp đầy vị trí của hơn 2,000 điều dưỡng hoàn toàn bị bỏ trống trong ba năm qua, bảo vệ việc nghỉ phép vì bệnh, linh động giờ giải lao, thêm nhiều chương trình huấn luyện và giáo dục hơn.

Hai bên tận dụng nỗi sợ hãi gần đây về Ebola, cố gắng giành điểm PR trong quan hệ với công chúng. Các y tá yêu cầu quần áo bảo vệ tốt hơn và huấn luyện nhiều hơn trong việc chăm sóc bệnh nhân có thể mắc bệnh Ebola. Các y tá Kaiser nói họ muốn đình công hai ngày, vì ngày thứ hai của cuộc đình công trùng với ngày biểu tình của y tá trên toàn quốc, nhân Ngày Hành Động Quốc Gia, cho việc sẵn sàng ứng phó với bệnh Ebola. (Mai Đức)