Ý Kiến Của Ông David Dương Về Tình Hình Afghanistan?

Những hình ảnh đau lòng trong chiến dịch di tản của Hoa Kỳ tại Afghanistan trong những ngày qua đã làm cho cả thế giới bàng hoàng đau xót. Phóng viên Vũ Nhân có dịp ghi nhận ý kiến của ông David Dương về vấn đề thời sự này như sau: