Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Ý kiến của đồng hương tại Hoa Thịnh Đốn về ngày nhậm chức của ông Trump

Ý kiến của đồng hương tại Hoa Thịnh Đốn về ngày nhậm chức của ông Trump

Ngày 20/1/2017 tới đây sẽ là nhậm chức của Tân Tổng Thống Hoa Kỳ – Donald Trump. Tại vùng Hoa Thịnh Đốn, phóng viên SBTN đã gặp gỡ một số đồng hương đang sinh sống tại đây. Mời quý vị cùng lắng nghe ý kiến của họ trong phóng sự sau đây.