Ý kiến của đồng hương Houston, Texas về VietfaceTV & đài Vĩnh Long

Xin mời quý vị cùng lắng nghe một vài ý kiến của cộng đồng người Việt tại Houston, Texas về những việc làm của Đài VietfaceTV trong thời gian vừa qua.