Ý Kiến Của Công Nguyễn Tấn Thọ Về Việc Mỹ Rút Quân Khỏi Afghanistan

Taliban hiện đang kiểm soát Afghanistan sau sự sụp đổ của chính phủ hồi đầu tháng. Kể từ ngày 14/8 đến nay, 114,400 người đã được không vận ra khỏi Afghanistan. Chính quyền Biden tin rằng khoảng 300 người Mỹ vẫn còn đang ở trong A Phú Hãn. Ý kiến của Ông Nguyễn Tấn Thọ về kế hoach rút quân Hoa Kỳ khỏi Afghanistan được phóng viên Vũ Nhân ghi nhận như sau: