27/06/2016 | 2

Ý: Anh rời EU là cơ hội cho châu Âu

Ý: Anh rời EU là cơ hội cho châu Âu

Rome, Ý. (Reuters) – Thủ tướng Ý, Matteo Renzi hôm nay nói việc Anh rời khỏi Liên Âu có thể là một cơ hội tốt cho phần còn lại của khối để thực hiện các thay đổi cần thiết được mong đợi từ lâu nay.

Ông Renzi nói với thượng viện Ý là Liên Âu bây giờ phải tập trung vào các vấn đề xã hội nhiều hơn là về vấn đề cơ chế rườm rà. Ông Renzi cũng nhấn mạnh là Liên Âu không nên mất nhiều thời gian vào các yếu tố kỹ thuật của chuyện ra đi của Anh. Ông Renzi nói kết quả của cuộc trưng cầu dân ý của Anh đã tăng cường cho các đề nghị cải cách mà Ý đã đưa ra cho các đối tác, và các đề nghị này bây giờ có nhiều cơ hội thành công hơn. Thủ tướng Renzi nói cho phép ông nói là việc Anh rời Liên Âu có thể là một cơ hội lớn cho châu Âu.

Ông Renzi đã có một bài nói chuyện trước Nghị Viện trước khi bay đến Berlin để gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande vào cuối ngày hôm nay. (Lê Hoàng)