Đang tải...

Xuống đường ủng hộ TT Trump nhân ngày Presidents’ Day

Xuống đường ủng hộ TT Trump nhân ngày Presidents’ Day

Nhân ngày Presidents’s Day, 17 tháng 2 năm 2020, một nhóm hàng chục cử tri của đảng Cộng Hoà đã cùng nhau xuống đường cùng cầm biểu ngữ ủng hộ Tổng thống Trump tại gốc đường Beach và Edinger thuộc thành phố Hungtington Beach, tiểu bang California. Tiến Trung xin được tường trình như sau.

Loading...