Xuống đường phản đối dự luật đặc khu tại Georgia

Ngày 09/06/2018, cộng đồng người Việt Quốc Gia Georgia cùng với 24 hội đoàn và đồng hương Việt Nam tại Georgia đã xuống đường đồng hành với người Việt trong nước phản đối dự luật Đặc Khu Kinh tế cho Trung Cộng thuê đất 99 năm.