27/11/2015 | 0

Xung đột Nga & Thổ Nhĩ Kỳ thách thức cuộc chiến chống khủng bố

Xung đột Nga & Thổ Nhĩ Kỳ thách thức cuộc chiến chống khủng bố

Dubai, UAE. (Reuters) – Các nhà phân tích, chuyên viên ở Trung Đông nhận định rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi chiếc Su-24 của Nga tạo thách thức lớn cho sự cộng tác quốc tế chống chủ nghĩa khủng bố.

Các nhóm khủng bố đang tấn công khắp nơi, từ các nước ở Trung Đông tới Âu Châu. Trong ngày 20 tháng 11, Hội đồng Bảo an đã đưa ra một bản nghị quyết, kêu gọi tất cả các nước trên thế giới cộng tác chống chủ nghĩa khủng bố. Sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi chiếc phi cơ Nga, nhà phân tích Musa Hamad ở Dubai nói rằng những nước đang chống IS bắn lẫn nhau, thì làm sao IS có thể bị đánh bại? Nhà phân tích Sulaiman Al-Ageely ở Saudi Arabia nói rằng, cộng đồng quốc tế và các nước ở Trung Đông phải tìm một sự đồng ý chung về ý nghĩa thực sự của khủng bố và các nhóm cực đoan, họ phải tránh cộng thêm màu sắc chính trị vào hai chữ khủng bố và tránh tìm mục tiêu chính trị riêng trong lúc nhân danh chống chủ nghĩa khủng bố. Có như vậy, các nước mới có thể đoàn kết, cộng tác chống lại và đánh tan các nhóm khủng bố, cực đoan.

Cần phải sắp xếp, cộng tác trên cấp chiến thuật cho cấp độ hành quân, không để phi cơ các nước bắn nhau vì bất cứ lý do gì. Cần phải có kế hoạch thực sự giữa Nga và Hoa Kỳ để chống lại chủ nghĩa khủng bố ở Trung Đông. (Robert Võ)