Xuất Quân – Phạm Duy

Dù đã 42 năm qua kể từ ngày Miền Nam thất thủ, ngày 19/06 ở hải ngoại vẫn luôn được kỷ niệm một cách trân trọng: Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Những người lính Cộng Hòa sau cùng đã không hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc khỏi bạo quyền cộng sản. Nhưng người Việt Nam vẫn mãi mãi ghi ơn những người chiến sĩ anh dũng này. Không chỉ có người Miền Nam, mà có cả rất nhiều người Miền Bắc. Không chỉ có thế hệ những người sinh ra và lớn lên trước 1975 tại Việt Nam, mà cả những người trẻ tuổi, sinh ra và lớn lên và hải ngoại. Bởi vì người chiến sĩ Cộng Hòa đã bảo vệ được Miền Nam trong hơn 20 năm, đủ để có một di sản quí báu về kinh tế, văn hóa cho cả nước Việt Nam mãi cho đến tận ngày hôm nay. Không có những người lính Cộng Hòa, sẽ không có một cộng đồng Người Việt Tự Do vững mạnh tại hải ngoại như bây giờ.

Mời quí độc giả cùng nghe lại ca khúc Xuất Quân của nhạc sĩ Phạm Duy, để tưởng nhớ đến những người lính Cộng Hòa, nhân ngày 19/06/2017.