Xuân Yêu Thương | Ca sĩ: Tú Anh | Nhạc ngoại quốc | Hoà âm: Trúc Hồ

Bộ DVD Xuân Hẹn Ước sẽ được bán với giá $25 đã bao gồm cước phí

Quý vị có thể đặt mua DVD Xuân Hẹn Ước bằng cách vào website www.sbtnhomeshopping.com hoặc gọi vào số 888 500 2018 hoặc 714 636 1121 từ 9AM đến 5PM (giờ California) từ thứ 2 đến thứ 6

BUY DIGITAL DOWNLOAD: XUÂN HẸN ƯỚC https://www.sbtngo.com/products/xuan-hen-uoc-xuan-canh-ty-2020