Xin Giúp Người Việt Tỵ Nạn Tại Thái Lan

Tính đến nay, trong số 50 người Viêt tỵ nan tại Thái Lan, người nộp đơn xin định cư tại Canada và nhờ VOICE Canada tìm người bảo trợ, đã được nhân viên Di trú Canada tại Thái Lan phỏng vấn. Hầu hết những người được phỏng vấn đã được Bộ Di trú Canada đồng ý cho nhập cảnh. Ngoài những người tỵ nạn từ Thái Lan còn có 3 gia đình hàng chục người tỵ nạn Việt Nam từ Indonesia được tổ chức VOICE Canada bảo lãnh đã đến được bến bờ tư do. Phóng viên Vũ Nhân từ Canada tường trình trong phóng sư sau đây