16/09/2013 | 0

XÍ NGHIỆP PHÁ SẢN, NHÀ NƯỚC LÀ THỦ PHẠM

XÍ NGHIỆP PHÁ SẢN, NHÀ NƯỚC LÀ THỦ PHẠM

Tin Hà Nội – Hàng loạt kế hoạch viển vông của nhà cầm quyền các địa phương là yếu tố chính, tạo ra tình trạng doanh nghiệp phá sản hàng loạt. Đó là điều mà của ông Cao Sỹ Kiêm, cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Cộng sản Việt Nam, nay là thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính – Tiền tệ quốc gia, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam, khẳng định với báo giới. Ông Kiêm nhấn mạnh sự kiện nhà cầm quyền các địa phương trên toàn Việt Nam đang nợ các doanh nghiệp khoảng 91 ngàn tỷ đồng, tương đương 4.5 tỷ Mỹ kim, nguyên nhân là do kế hoạch thiếu cơ sở, không có lộ trình thực hiện của nhà cầm quyền các địa phương tạo ra tình trạng hàng loạt doanh nghiệp chạy theo tranh giành dự án, các ngân hàng thì không ngần ngại cho vay. Theo ông Kiêm, tình trạng nhà cầm quyền các địa phương vạch ra kế hoạch cho năm tới khi không có vốn kéo dài nhiều năm.

Giới đầu tư, chủ doanh nghiệp chỉ mới nghe nói, mới thấy ghi trong kế hoạch hoặc nghe lóm là dự trù sẽ ghi vào kế hoạch thì vội vàng tìm cách tiếp cận. Ở thời điểm đó, các dự án loại vừa kể chưa được cấp chỉ tiêu tài chính, chưa được duyệt tài chính, vì chỉ là dự trù, tạm ghi nhưng vì giới đầu tư, chủ doanh nghiệp muốn có việc làm nên dựa vào đó vay tiền ngân hàng. Rồi cứ thế dồn tiền vào việc thực hiện vì tin là thực hiện dự án của nhà nước thì sẽ được nhà nước thanh toán và sẽ có tiền trả nợ. Cho đến nay, khâu quy hoạch, kế hoạch của Việt Nam vẫn không nghiêm túc, không rõ ràng, do vậy, nhà cầm quyền các địa phương vẫn tìm đủ cách để lách luật, tìm thành tích cho bản thân họ.