Xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho cộng đồng người Việt tại Houston

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 23 tháng 5 tại Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức, có buổi xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho đồng hương Việt Namdo nhóm y, bác sĩ thiện nguyện tại Houston tổ chức. Bác sĩ Trâm Hồ cùng các y, bác sĩ thiện nguyện từ nhiều bệnh viện đến đảm trách về việc xét nghiệm, trong số đó có Linh mục bác sĩ Phạm Hữu Tâm cũng có mặt để hỗ trợ trong công việc. Bác sĩ linh mục Phạm Hữu Tâm là vị bác sĩ thiện nguyện đầu tiên của Houston đã đến New York, nơi điểm nóng của dịch bịnh để hỗ trợ cho bệnh viện New York. Xin mời quý vị theo dõi một vài hình ảnh sau đây.