17/01/2015 | 1

Xe lăn đứng của bệnh viện cựu chiến binh Minnesota

Xe lăn đứng của bệnh viện cựu chiến binh Minnesota

Minneapolis, Minnesota. (CBS) – Bệnh viện Cựu Chiến Binh Minneapolis vừa giới thiệu mẫu mã đầu tiên của một xe lăn đứng.

Họ hy vọng chiếc xe này giúp cựu chiến binh bị liệt hai chân có một cuộc sống năng động hơn. Đây không phải xe lăn đứng đầu tiên, nhưng mẫu mã này có tiến bộ đáng kể so với các thiết kế trước đó. Lần đầu tiên trong hơn 20 năm, John Christensen có thể với tới một cuốn sách trên ngăn kệ cao nhất mà không cần nhờ người giúp đỡ. John nói chiếc xe lăn này giúp cuộc sống ông dễ dàng hơn, ông không phải nhờ ai làm điều gì cho ông. John là một trong những người tình nguyện thử nghiệm xe lăn mới được thiết kế tại bệnh viện Cựu Chiến Binh Minneapolis.

Bác sĩ Gary Goldish là người nảy ra sáng kiến, và cùng với sự giúp đỡ của một số kỹ sư và cựu chiến binh, bản thiết kế của xe lăn đứng được hình thành. Ông nói họ sửa đổi chiếc xe lăn cũ bằng cách thêm một tay lái ngăn cách hệ thống đẩy xe với bánh xe. Thiết kế mới cho phép hệ thống đẩy xe có thể được dựng lên theo chiều thẳng đứng, tương tự như lúc vừa ngồi vừa đẩy xe. Ông nói với thiết kế này, mọi hoạt động trên xe đều tự nhiên và bình thường, người sử dụng không có cảm giác khác biệt, chỉ có một điều lạ lùng là họ tưởng như đang đứng trên chân và di chuyển. (Mai Đức)