17/04/2016 | 0

Wyoming: Ted Cruz dành được 14 phiếu

Wyoming: Ted Cruz dành được 14 phiếu

Casper, Wyoming. (CBS) – Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz giành được toàn bộ 14 phiếu đại biểu tại hội nghị đảng Cộng Hòa ở Wyoming vào hôm Thứ Bảy.

Ông Cruz trước đó thắng 9 phiếu đại biểu trong các hội nghị quận của tiểu bang vào tháng 3. Vị thượng nghị sĩ tiểu bang Texas là ứng cử viên duy nhất vận động tại Wyoming vào cuối tuần. Cựu ứng cử viên phó tổng thống Sarah Palin, đại diện cho đối thủ của ông Cruz là ông Donald Trump, dự trù nói chuyện tại tiểu bang trong tuần này nhưng cuối cùng đã hủy.

Trong một thông cáo hôm Thứ Bảy, ông Cruz nói ông có được sự hỗ trợ cơ sở lớn, dẫn đến chiến thắng tại cuộc bầu cử sơ bộ tại Wyoming. Chiến thắng này tiếp tục đà thay đổi, bắt đầu từ Utah và lan tới Wisconsin, North Dakota và Colorado. Wyoming có tổng cộng 29 phiếu đại biểu, trong đó ba phiếu thuộc hội nghị quốc gia đảng Cộng Hòa. Ông Cruzi hiện dành được 23 phiếu đại biểu. Ông Trump và cựu ứng cử viên Marco Rubio giành được 1 phiếu đại biểu Wyoming, Một phiếu còn lại chưa thuộc về ai. Bao gồm Wyoming, theo ước tính của CBS News, ông Trump hiện có 755 phiếu đại biểu, ông Cruz có 554 phiếu và Thống Đốc tiểu bang Ohio John Kasich có 143 phiếu.

Để bảo đảm trở thành ứng cử viên của đảng Cộng Hòa trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11, một ứng cử viên cần thắng hơn 1,237 phiếu đại biểu trước hội nghị vào tháng 7 tại Cleveland. (Nguyên Trân)