Home Tin Tức Việt Nam World Bank hối thúc Việt Nam cải cách để phát triển

World Bank hối thúc Việt Nam cải cách để phát triển

World Bank hối thúc Việt Nam cải cách để phát triển
Ông Jim Jong Kim

Cụ thể, trong cuốn “Báo cáo Việt Nam 2035” do Bộ Kế hoạch – đầu tư và WB tập hợp những chuyên gia hàng đầu của VN và thế giới để thực hiện đã đề ra mục tiêu “đến năm 2035, Việt Nam sẽ trở thành một nước công nghiệp hiện đại, hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ”.

Theo Bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư – ông Bùi Quang Vinh, mục tiêu được đề ra trong báo cáo là tới năm 2035, Việt Nam sẽ là nước có thu nhập bình quân đầu người là 18,000 Mỹ kim tính theo sức mua tương đương. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, quy mô nền kinh tế sẽ phải tăng lên tới gần 1,000 tỷ Mỹ kim so với mức 200 tỷ Mỹ kim như hiện nay.

WB nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu đặt ra chậm nhất vào năm 2035, Việt Nam phải duy trì được mức tăng trưởng kinh tế là 7%/năm. Hơn nữa, Việt Nam cần phải mạnh mẽ nâng cao năng suất lao động, nâng cao sự sáng tạo hiệu quả, đẩy mạnh cải cách thể chế kinh tế và chính trị, đảm bảo sự cạnh tranh trong khu vực kinh tế tư nhân, cũng như khuyến khích sự tham gia của toàn xã hội và tăng cường hiệu quả của nhà nước.

Trả lời Đài RFA, TS Lê Đăng Doanh – Thành viên Ủy ban Chính sách Phát triển Liên Hiệp Quốc nhận định, “Nếu như công cuộc cải cách không vượt qua được sự cản trở của nhóm lợi ích, và không tự minh vượt qua được những ràng buộc mà mình tự buộc mình vào, tự hạn chế mình, thì Việt Nam sẽ ngày càng bị tụt hậu xa hơn.”

Các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước đều khẳng định, với những điều kiện sẵn có và những mặt thuận lợi trong hội nhập kinh tế toàn cầu, Việt Nam hoàn toàn có thể đạt được những mục tiêu trên. Nhưng rào cản hiện nay chính là hệ thống chính trị độc đảng toàn trị với hiện tình thiếu dân chủ, quyền con người chưa được bảo đảm, và hệ thống pháp luật còn nhiều thiếu xót.

Do vậy, WB cũng như nhiều định chế tài chính, các tổ chức quốc tế và chính phủ các nước hối thúc Việt Nam thực hiện cải cách toàn diện để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

Nhật Nam / SBTN

(2)