05/10/2015 | 1

World Bank đánh giá kinh tế Việt Nam trong phúc trình về khu vực

World Bank đánh giá kinh tế Việt Nam trong phúc trình về khu vực

Ông Sandeep Mahajan- Chuyên viên WB tại Việt Nam

Theo bản phúc trình này của WB, kinh tế Việt Nam có khả năng tăng trưởng 6.2% trong năm 2015 và 6.3% năm 2016. Tốc độ tăng trưởng năm 2015 của Việt Nam thấp hơn Cambodia (6.9 %), Myanmar (6.5 %), nhưng cao hơn một số nền kinh tế khác như Indonesia, Malaysia, … Tốc độ tăng trưởng của Việt Nam được ghi nhận là “tăng mạnh” hơn so với các năm trước. Dòng chảy thương mại của Việt Nam tăng lên, trong khi khu vực và toàn cầu suy giảm.

Đánh giá này của WB thấp hơn so với dự đoán của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) công bố ngày 22/9/2015 tại Hà Nội. ADB dự đoán kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6.5% cho năm 2015 và 6.6% cho năm 2016.

Trong phần đánh giá riêng về Việt Nam, WB cho rằng, hoạt động kinh tế trong năm 2015 sôi nổi nhờ nhu cầu của khu vực tư nhân tăng. Tuy nhiên, các thách thức trung hạn gồm có: kiểm soát nợ công, thực hiện cải cách cơ cấu (nhất là ngành ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước) và kiến tạo môi trường thuận lợi hơn cho tăng trưởng dựa vào khu vực tư nhân. WB dự đoán quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam sẽ kích thích thương mại và đầu tư.

Theo bản phúc trình của WB, nguyên nhân của tình trạng “giảm nhẹ nhưng vững chắc” của các nền kinh tế EAP xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó bao gồm: tốc độ phục hồi tại các nền kinh tế thu nhập cao vẫn chậm, nhất là tại các nước sản xuất hàng hóa do giá hàng hóa thấp ; thương mại toàn cầu tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 2009 do nhu cầu nhập khẩu của các nền kinh tế mới nổi giảm ; tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Cộng giảm dần và viễn cảnh thắt chặt tiền tệ tại Hoa Kỳ đã làm thị trường tài chính trở nên bấp bênh hơn trong mấy tháng nay.

Trong bản phúc trình này và tại buổi công bố sáng 5/10, WB cũng có nhắc tới sự ảnh hưởng của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) được hình thành có tác động thế nào đến nền kinh tế các nước EAP, đặc biệt các nước ASEAN.

Trả lời các câu hỏi xung quanh việc Việt Nam tham gia TPP và AEC, ông Sandeep Mahajan – Kinh tế gia hàng đầu của WB tại Việt Nam cho rằng, Việt Nam sẽ được hưởng lợi, có thêm điều kiện tốt hơn để thâm nhập và mở rộng thị trường. Cũng sẽ có những tác động tích cực đối với thương mại và đầu tư vào Việt Nam.

Nhật Nam / SBTN