18/07/2014 | 0

World Bank cho Việt Nam vay 3.8 tỷ đô la để phát triển

World Bank cho Việt Nam vay 3.8 tỷ đô la để phát triển

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới thông báo sẽ phân bổ cho VN hơn 3.8 tỷ Đô La trong vòng 3 năm từ 2014 đến 2017 để giúp VN có thêm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Trong 2 ngày 16 và 17/07, chủ tịch Ngân Hàng Thế Giới Jum Yong Kim có chuyến công tác đầu tiên tại VN. Trong chuyến làm việc tại Việt Nam, chủ tịch Ngân Hàng Thế Giới cũng ký hiệp định cho 5 chương trình và dự án vốn vay khác cho VN, với trị giá nhiều triệu đô la.

Nguồn vốn này sẽ tài trợ cho các dự án hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp ở hầu hết trên lãnh thổ Việt Nam. Đây là các dự án hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế, đầu tư năng lượng điện, phát triển đô thị, tăng cường năng lực nguồn nhân lực ngành y tế và phòng chống biến đổi khí hậu.

Ông Kim nói, nếu tiến hành cải cách quyết liệt ngành tài chính và các doanh nghiệp nhà nước, tạo ra một mức độ minh bạch và trách nhiệm cao hơn, thì Việt Nam sẽ có thể quay trở lại con đường tăng trưởng nhanh.

Ngoài ra, Việt Nam và Ngân Hàng Thế Giới cũng đã đồng ý tiến hành một nghiên cứu chung khuyến nghị một số hành động chính sách để đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong thời gian tới, đưa Việt Nam vào lộ trình một nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong một thế hệ.

Nghiên cứu sẽ chỉ ra những thay đổi cần thiết mà Việt Nam cần thực hiện để mang lại tăng trưởng bền vững và vì lợi ích của tất cả người dân, và gia nhập nhóm các nước thu nhập cao. (T. Lan)