01/01/2014 | 1

WOLF OF WALL STREET interview with Kyle Chandler

Nam tài tử Kyle Chandler đã chia sẻ với Victoria Tố Uyên về phim mới nhất WOLF OF WALL STREET của anh tại buổi phỏng vấn đặc biệt ở bên New York.