23/09/2017 | 0

Wisconsin, Ohio, Minnesota trong số 21 tiểu bang bị hacker Nga đột nhập trong cuộc bầu cử 2016

Wisconsin, Ohio, Minnesota trong số 21 tiểu bang bị hacker Nga đột nhập trong cuộc bầu cử 2016

Washington DC. (Reuters) – Wisconsin, Ohio, Minnesota và một số tiểu bang cho biết họ nằm trong số 21 tiểu bang bị hacker Nga tìm cách đột nhập, hòng đảo ngược kết quả cuộc bầu cử, mặc dù không hề có lá phiếu nào bị thay đổi.

Bộ Nội An xác nhận đã thông báo các tiểu bang về sự đột nhập trên, nhưng không biết đó là những tiểu bang nào. Alabama, Colorado, Connecticut, Minnesota, Texas và Washington State cũng xác nhận họ bị hacker Nga đột nhập vào hệ thống bầu cử, nhưng không thành công. Judd Choate là Chủ Tịch Hiệp Hội Các Giám Đốc Cơ Quan Bầu Cử Quốc Gia, nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy hacker Nga thay đổi dù chỉ là một lá phiếu hoặc một sự ghi danh.

Michael Haas là Chủ Tịch Ủy Ban Bầu Cử Wisconsin, xác nhận Bộ Nội An có thông báo rằng hacker Nga đột nhập vào hệ thống ghi danh cử tri của tiểu bang ông. Theo một phát ngôn viên của Bộ Nội An, trong số 21 tiểu bang bị hacker Nga đột nhập, nhóm này chỉ thành công ở vài mạng lưới nhỏ và không quan trọng.

Tuy nhiên một số tiểu bang than phiền rằng cho tới tháng 6 năm 2017, họ vẫn không biết hệ thống bầu cử của tiểu bang nhà có an toàn không. Wayne Williams là Bộ Trưởng Bộ Hành Chánh tiểu bang Colorado, khẳng định hệ thống của tiểu bang ông được quét virus nhiều tuần trước ngày bầu cử. Steve Simon là Bộ Trưởng Bộ Hành Chánh tiểu bang Minnesota, cũng tiết lộ hacker Nga tìm cách đột nhập vào hệ thống bầu cử tiểu bang nhưng không thành công. Kim Wyman là viên chức hàng đầu tiểu bang Washington, cho biết tiểu bang này báo cáo với FBI ngay, sau khi nhận thấy có điều khác thường xảy ra. (Mai Đức)