23/09/2014 | 4

WHO tiên liệu vào tháng 11 số người bị bệnh Ebola sẽ lên con số 20,000

WHO tiên liệu vào tháng 11 số người bị bệnh Ebola sẽ lên con số 20,000

Geneva – Thụy Sĩ. (Reuters) – Tổ chức Y tế Thế giới hay WHO báo động bệnh dịch Ebola ở Tây Phi có thể kéo dài nhiều năm và trong vài tuần tới có nguy cơ hàng chục ngàn người bị lây bệnh.

Qua một bài viết đang trên tờ New England Journal of Medicine, chuyên viên của WHO vàImperial College nói rằng bệnh dịch Ebola sẽ tiếp tục lan truyền ngoại trừ bệnh nhân bị cô lập, theo dấu sự tiếp xúc. Theo một tiên đoán của WHO công bố trong ngày 28 tháng 8 là vi khuẩn có thể làm cho 20,000 bị bệnh trong thời gian 9 tháng tới. Con số người bị bệnh được ghi nhận cho tới nay là 5,762 và số người chết là 2,793 người.

Nhưng Bác sĩ Christopher Dye là Giám đốc chiến lược của WHO nói rằng con số người bệnh đang tăng nhanh với hàng trăm người và đang lên hàng ngàn người mỗi tuần, nếu không thể ngăn chận sẽ thành đại họa. Bác sĩ Dye nói rằng ước tính tốt nhất của nhóm chuyên viên là vào đầu tháng 11 sẽ có trên 20,000 người bị bệnh tại 3 nước Guinea, Sierra Leone vàLiberia. Ở Liberia sẽ lên con số gần 6,000 người, ở Sierra Leone là 5,000 người và gần 6,000 người ở Guinea. Trong tuần trước, ông Tổng thư ký Ban Ki-moon nói rằng với chương trình một tỷ mỹ kim, ông ta sẽ thành lập một phái bộ đặc biệt chống bệnh và đưa tới hoạt động trong vùng. Bác sĩ Dye nói rằng nếu những nỗ lực kiểm soát bệnh chỉ thành công một phần, bệnh Ebola đối với nhân loại có thể trở thành một nét vĩnh viễn của đời sống ở Tây Phi. (H. Võ)