10/02/2014 | 0

West Virginia: Quốc Hội Điều Trần Vụ Rò Rĩ Hoá Chất

West Virginia: Quốc Hội Điều Trần Vụ Rò Rĩ Hoá Chất

Tin Charleston, West Virginia. (CBS)
Nhiều viên chức tiểu bang và liên bang không hài lòng với câu trả lời mà họ nhận được kể từ sau vụ rò rỉ hóa chất vào sông Elk đúng một tháng trước.
Do đó hôm nay, ủy Ban Giao Thông và Hạ Tầng Cơ Sở tổ chức một phiên điều trần tại Charleston để tìm hiểu nguyên nhân gây rò rỉ và đánh giá phản ứng.
Thượng Nghị Sĩ Joe Martin cho biết ông không hài lòng với cách toàn bộ tình huống được giải quyết.
Ông muốn có câu trả lời và nhất định sẽ có được trong ngày hôm nay.
Hôm nay đúng là một tháng kể từ khi hóa chất MCHM, một hóa chất được sử dụng để rửa than, bị rò rỉ vào sông Elk, làm hàng trăm ngàn cư dân tại 9 quận không có nước dùng trong nhiều ngày.
Các viên chức của hãng Freedom Industries được mời tới phát biểu trong phiên điều trần ngày hôm nay nhưng từ chối lời đề nghị đó.
Không ai nghe thấy gì từ phía Freedom Industries kể từ khi công ty tổ chức một cuộc họp báo bên ngoài của nhà máy vào ngày vụ rò rỉ được báo cáo.

Nguyên Trân