Wells Fargo cấp cho các tổ chức phi lợi nhuận 1.85 triệu mỹ kim để thúc đẩy sự phục hồi toàn diện cho các doanh nghiệp người Mỹ gốc Á

Wells Fargo cấp cho các tổ chức phi lợi nhuận 1.85 triệu mỹ kim để thúc đẩy sự phục hồi toàn diện cho các doanh nghiệp người Mỹ gốc Á

Tin từ LOS ANGELES, California – Vào ngày 29/6, Wells Fargo cấp các khoản tài trợ của Quỹ Mở Cửa Hoạt Động cho Hiệp Hội Việc Làm Châu Á Thái Bình Dương với tổng trị giá 1.75 triệu mỹ kim. Các quỹ sẽ cho phép tổ chức phi lợi nhuận này cung cấp nguồn vốn quan trọng cho 154 doanh nghiệp do người thiểu số sở hữu và chuyển đổi chương trình đào tạo của họ để giúp các doanh nhân thích ứng và duy trì sự phục hồi kinh tế.

Wells Fargo Foundation cũng cấp cho Chương Trình Doanh Nghiệp Nhỏ của Người Đảo Châu Á Thái Bình Dương một khoản tài trợ trị giá 100,000 mỹ kim, sẽ giúp 300 chủ doanh nghiệp thuộc nhóm dân tộc thiểu số thực hiện bước chuyển đổi từ phục hồi sang tăng trưởng. Quỹ Mở Cửa Hoạt Động là một nỗ lực phục hồi doanh nghiệp nhỏ trị giá khoảng 420 triệu mỹ kim được tạo ra bằng cách quyên góp tổng phí giải quyết mà công ty nhận được từ chính phủ liên bang cho việc tham gia vào Chương Trình Bảo Vệ Chi Phiếu Lương vào năm 2020.

Thông qua sáng kiến này, Wells Fargo đang hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận và các Tổ Chức Tài Chính Phát Triển Cộng Đồng (Community Development Financial Institutions – CDFI) như PACE để cung cấp các chương trình vốn, hỗ trợ kỹ thuật và khả năng phục hồi dài hạn cho người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương và các doanh nghiệp nhỏ khác thuộc cộng đồng thiểu số để thúc đẩy sự phục hồi toàn diện. Những ai muốn ghi danh có thể liên lạc với Asian Pacific Islander Small Business Program Women’s Business Center (API SBP WBC) theo số điện thoại 213.473.1605