Wells Fargo cấp 1 triệu mỹ kim để hỗ trợ các cộng đồng người Mỹ gốc Á và đảo Thái Bình Dương

Wells Fargo cấp 1 triệu mỹ kim để hỗ trợ các cộng đồng người Mỹ gốc Á và đảo Thái Bình Dương

FILE PHOTO: Wells Fargo Bank branch is seen in New York City, U.S., March 17, 2020. REUTERS/Jeenah Moon

Tin từ WASHINGTON D.C. – Ngày 27 tháng 5 năm 2021 – Wells Fargo trao 1 triệu Mỹ Kim tài trợ để hỗ trợ cộng đồng và các tiểu thương của người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương (AAPI) nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19 và sự gia tăng gần đây của các hành động thù ghét, kỳ thị và bạo lực nhằm vào người châu Á.

Các khoản tài trợ của Wells Fargo sẽ được trao cho bốn tổ chức: Asian/Pacific Islander American Chamber of Commerce and Entrepreneurship (Phòng Thương mại & Thương gia người Mỹ gốc Á/Đảo Thái Bình Dương) (ACE Quốc gia), OCA – Asian Pacific American Advocates (OCA – Tổ chức những người ủng hộ người Mỹ gốc Á Thái Bình Dương hay OCA), US Pan Asian American Chamber of Commerce (Phòng Thương mại Hoa Kỳ Liên Á Châu Hoa Kỳ hay USPAACC), và Asian Americans Advancing Justice | AAJC (Hiệp hội Phát huy Công lý người Mỹ gốc Á hay AAJC).

Khoản đầu tư này là một phần trong cam kết lâu dài của ngân hàng đối với cộng đồng AAPI và nhân viên của công ty, đồng thời để ghi nhận Tháng Di sản của người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương.

Các quỹ được cung cấp cho những tổ chức này bổ sung cho sự hỗ trợ liên tục của Wells Fargo dành cho cộng đồng AAPI, tập trung vào giáo dục tài chính, học bổng đại học, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, dịch vụ được cung cấp bằng ngôn ngữ của khách hàng cũng như hỗ trợ các tổ chức và cơ sở phi lợi nhuận tập trung vào người châu Á ở cấp quốc gia và cấp địa phương.