05/03/2014 | 2

Washington D.C. giảm hình phạt sở hữu cần sa

Washington D.C. giảm hình phạt sở hữu cần sa

Washington, DC. (Reuters)
Một dự luật cho phép giảm hình phạt đối với người sở hữu cần sa tại thủ đô của Hoa Kỳ, cuối cùng được Hội Đồng Thành Phố chuẩn thuận vào hôm Thứ Ba. Theo dự luật này, người sở hữu cần sa chỉ bị phạt một mức tương đương giấy phạt đậu xe.
Dự luật vượt qua cuộc biểu quyết lần thứ 2 với sự ủng hộ của 10 trong số 13 nghị viên, sẽ được chuyển tới Thống Đốc Vincent Gray, thuộc đảng Dân Chủ. Ông cũng ủng hộ dự luật này. Những người ủng hộ dự luật miêu tả việc giảm hình phạt là một cách cắt giảm chi phí cho cơ quan công lực và để gia tăng tính chất công bằng.
Theo dự luật, sở hữu dưới 1 ounce cần sa chỉ là hành vi vi phạm luật dân sự. Mức phạt là 25 Mỹ kim, thấp hơn phần lớn các giấy phạt đậu xe trong thành phố. Sở hữu cần sa hiện là tội tiểu hình, có thể bị phạt tới 6 tháng tù và 1,000 Mỹ kim, ngoại trừ những bệnh nhân được phép sử dụng cần sa y tế. Nhưng vì dự luật này chỉ giảm hình phạt đối với việc sở hữu cần sa chứ không cho phép bán và sử dụng cần sa, nghị viên Yvette Alexander cho biết, đây là dự luật đầy mâu thuẫn nên bà đã bỏ phiếu chống.
Nhiều người cũng quan ngại rằng việc giảm hình phạt có thể khuyến khích thanh niên sử dụng cần sa. Nghị viên Vincent Orange cũng gợi ý rằng, dự luật có thể mang động cơ chính trị trước cuộc bầu cử thống đốc sẽ được tổ chức vào tháng 11 tới. Mặc dù cần sa vẫn là chất sử dụng bất hợp pháp theo luật liên bang, 15 tiểu bang và một số thành phố đã hợp pháp hóa việc sở hữu một lượng nhỏ cần sa. – N. Trần