27/03/2017 | 0

Lo ngại tổng thống Trump sẽ không giảm thuế sau thất bại của dự luật Bảo Hiểm Sức Khỏe

Lo ngại tổng thống Trump sẽ không giảm thuế sau thất bại của dự luật Bảo Hiểm Sức Khỏe

Washington DC. (Reuters) – Xét về phản ứng của thị trường chứng khoán sau khi dự luật “xóa bỏ và thay thế Obamacare” thất bại, Wall Street cho rằng điều đó sẽ gây nguy hiểm cho vấn đề mà cộng đồng đang quan tâm, đó là thuế.

Nhưng theo một số nhà quan sát thị trường thận trọng, thất bại của dự luật chăm sóc sức khỏe không nhất thiết làm chậm chương trình nghị sự kích thích kinh tế của tổng thống Donald Trump, trong đó có chương trình trị giá 1 ngàn tỷ Mỹ kim để sửa chữa hạ tầng cơ sở cũ kỹ.

Đối với các nhà lập pháp, việc cắt giảm thuế và các chương trình phục vụ công cộng vẫn là chiếc bánh to ngon so với dự luật “xóa bỏ và thay thế Obamacare.” John Maloney là người đứng đầu Cơ quan Quản lý Vốn M&R New York, nói rằng đó chỉ là một thất bại tạm thời, có thể làm tổn thương giá trị cố phiếu nhưng không kéo dài, và không có tác động quan trọng tới việc giảm thuế.

Brent Schutte là chiến lược gia trưởng của Cơ quan Quản lý sự Thịnh vượng Chung Tây Bắc, đồng ý với nhận xét của ông Maloney, nói rằng thị trường chứng khoán muốn dự luật bảo hiểm sức khỏe đừng cản trở đường đi của họ. Tòa Bạch Ốc tuyên bố rõ rằng bước tiếp theo của họ là cải tổ luật thuế.

Sau khi nhận được tin dự luật “xóa bỏ và thay thế Obamacare” thất bại, tổng thống Trump nói cải tổ luật thuế là vấn đề mà ông luôn ưa thích và ông sẽ bắt đầu nghiên cứu điều đó. Tuy nhiên chỉ có 10% thành viên Wall Street tin tưởng rằng dự luật cải tổ thuế có thể được thông qua trước tháng 8. (Mai Đức)