17/07/2022 | 111

Vượt biên bất hợp pháp giảm 14% trong tháng 6

Vượt biên bất hợp pháp giảm 14% trong tháng 6

Dữ kiện liên bang mới nhất cho thấy các vụ bắt giữ ở biên giới của Hoa Kỳ đã giảm 14% trong tháng 6 sau khi đạt mức cao kỷ lục một tháng trước đó. Theo tờ Wall Street Journal, Cơ quan Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ (USBP) đã thực hiện 191,898 vụ bắt giữ người vượt biên trái phép vào tháng 6 – giảm 14% so với mức cao kỷ lục 222,656 vụ hồi tháng Năm.

Cơ quan này cho biết khoảng 26% các vụ bắt giữ trong tháng 6 liên quan đến những người vượt biên nhiều lần. Bên cạnh đó, 153,379 người vượt biên bị bắt giữ lần đầu tiên trong tháng 6 đã giảm khoảng 14 % so với 177,793 trường hợp vào 1 tháng trước đó. Các nhân viên USBP đã đối phó với số lượng kỷ lục người vượt biên trái phép trong gần 2 năm, với sự gia tăng mạnh hồi mùa xuân khi các hạn chế đi lại trong thời đại đại dịch được nới lỏng.

Theo Cơ Quan Quan Thuế và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ, 68% tương đương khoảng 140,000 người bị bắt hồi tháng 6, là những người trưởng thành độc thân; khoảng 51,000 người vượt biên theo gia đình. Cả hai dữ kiện này đều giảm so với tháng 5. Tuy nhiên, số vụ bắt giữ trẻ em không có người đi kèm đã tăng 4% trong tháng 6, từ 14,678 lên 15,721 trường hợp.

Biên giới Hoa Kỳ-Mexico vẫn đóng cửa đối với những người xin tị nạn theo luật y tế công cộng được gọi là Title 42 (Điều luật 42). Chính quyền Biden đã tìm cách giảm bớt những hạn chế đó nhưng cho đến nay vẫn bị các tòa án liên bang ngăn cản. Hồi tháng 6, các nhân viên biên phòng đã dùng Title 42 để trục xuất khoảng 90,000 người vượt biên trái phép.