Vườn tao ngộ & Tạ từ trong đêm

Chương trình NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH kỳ này thân gửi các chiến sĩ VNCH năm xưa cũng như những người hậu phương những bài hát như Vườn Tao Ngộ (Giao Linh) & Tạ từ trong đêm (Trần Thiện Thanh). Kính mời quý vị cùng thưởng thức.