Vũng Tàu: 30 người biểu tình đòi “khởi tố Formosa và đồng bọn”

Sáng ngày 12/08/2016, khoảng 30 người ở Sài Gòn và Vũng Tàu có một cuộc biểu tình tại bãi biển Long Hải, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cuộc biểu tình nhằm phản đối đường lưỡi bò phi pháp mà Trung Quốc vẽ ra ở Biển Đông và sự kiện Forrmosa gây ô nhiễm biển miền Trung. Sau đó, nhóm người cầm biểu ngữ đứng ven đường nhằm truyền tải thông điệp rằng mọi người hãy quan tâm đến những việc nghiêm trọng đang xảy ra cho đất nước.

TAGS: Formosa