Vui & buồn với người Việt tại Pháp sau thời gian cách ly

Từ ngày 11 tháng 5, chính phủ Pháp đã dần dần gỡ bỏ lệnh phong toả, bắt đầu giai đoạn 1 mở lại các hoạt động kinh doanh. Kinh tế tại Pháp ra sao sau đại dịch COVID-19 ? Người Việt tại Pháp chia sẻ tâm tình trong lần gặp gỡ đầu tiên sau hai tháng cách ly.