16/09/2023 | 64

Vừa nhập tịch Mỹ xong, cô gái gốc Việt bị ‘nhập kho’ vì tấn công Quốc Hội | SBTN Morning

Vừa nhập tịch Mỹ xong, cô gái gốc Việt bị ‘nhập kho’ vì tấn công Quốc Hội | SBTN Morning