Vua chả giò Trịnh Vĩnh Bình nói về việc kiện nhà cầm quyền CSVN lừa đảo

Ông Trịnh Vĩnh Bình, một doanh nhân có quốc tịch Hoà Lan, kiện nhà cầm quyền CSVN lần thứ nhất năm 2006 vì CSVN bị lừa đảo tịch thu tài sản khi về Việt Nam đầu tư. Lần trở về thứ hai theo lời hứa hẹn của nhà nước Việt Nam, ông lại tiếp tục bị lừa đảo. Ông Quyết định kiện nhà cầm quyền CSVN lần thứ hai ra toà án trọng tài quốc tế vào ngày 21/8 tới đây. Thông tín viên Tường An có cuộc phỏng vấn đặc biệt với ông Trịnh Vĩnh Bình qua hệ thống skype như sau.