Vụ Vinatas khiến nhiều hội đoàn nhà nước càng bị ghẻ lạnh

Vụ Vinatas khiến nhiều hội đoàn nhà nước càng bị ghẻ lạnh

(Ảnh: Bauxite Việt Nam)

Những năm gần đây, một nghịch lý đã nảy sinh trong bộ máy “mặt trận” của chính quyền, là chính nhiều hội đoàn do nhà nước sinh ra và nâng đỡ đã bị ghẻ lạnh. Nguyên do rất đơn giản: từ thiếu kinh phí đến cạn kiệt kinh phí sinh ra tình trạng thân ai đó lo và có thể dẫn tới sống chết mặc bay.

Luật về Hội với quá trình hình thành của nó chính là một minh chứng cho quá tình cảnh phân hóa và phân rã trên.

Trong năm 2016, nhiều hội đoàn chỉ còn nhận được kinh phí bằng khoảng phân nửa năm 2015, năm 2017 còn tệ hơn. Cho đến lúc này, ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đã trở nên đặc biệt eo hẹp. Nguồn ngân sách chính yếu vẫn phải tập trung cho lực lượng hành chính công, các ban đảng và lực lượng vũ trang, còn các hội đoàn nhà nước đã trở thành “chuyện nhỏ”.

Chính vì vậy, gần kỳ họp quốc hội cuối năm 2016 đã ồn ào dư luận về triển vọng chỉ có 6 tổ chức chính trị – xã hội do đảng chỉ đạo trực tiếp như Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thanh niên cộng sản, Liên đoàn lao động, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ mới được đảng tiếp tục cấp kinh phí thường xuyên, còn đa phần các hội đoàn khác sẽ phải tự lo thân.

Vào đúng thời gian khốn khó trên đã nổ ra vụ Hội tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) có nhiều dấu hiệu “đi đêm” với nhóm mafia kinh doanh để vu cho nước mắm truyền thống bị nhiễm chất độc arsen. Vụ việc này vỡ lở, và kéo theo đến 50 tờ báo dính chùm và bị xử phạt kỷ luật.

Cũng trong bối cảnh trên, Dự luật về Hội đã bị Quốc hội – theo chỉ đạo của đảng sau khi tiến trình TPP gần như đổ vỡ ở Mỹ – đình hoãn chưa biết khi nào mới thông qua.

Tuy nhiên vụ Vinatas đã tiếp thêm một cái cớ để giới làm chính sách thể hiện thái độ ghẻ lạnh hơn đối với những hội đoàn bị coi là “ăn bám”.

Cuộc họp gần nhất của Bộ Nội vụ – cơ quan chủ trì soạn thảo dự luật về Hội – đã thống nhất sẽ hoàn thiện luật về Hội để trình Quốc hội xem xét thông qua trong thời gian tới. Trong lúc chờ ban hành luật, Bộ Nội vụ hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 45, để thực hiện các chủ trương của đảng về công tác hội, qua đó đáp ứng yêu cầu về đổi mới tổ chức và hoạt động các tổ chức hội. Theo đó, các hội do đảng, nhà nước có nhu cầu và chỉ đạo thành lập thì vẫn tiếp tục được hỗ trợ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đối với các hội hoạt động trong phạm vi của địa phương, trước đây đã được giao biên chế và được cấp kinh phí thì để ổn định và từng bước khoán kinh phí theo lộ trình. Các hội còn lại tự trang trải kinh phí, và sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí theo các nhiệm vụ nhà nước giao.

Như vậy, kịch bản khả dĩ nhất có thể nhìn thấy là vẫn có một nhu cầu sớm thông qua Luật về Hội. Nhưng không phải để phục vụ cho việc đối phó với TPP như trước đây, mà chính là để “chia lại bánh”: quy định lại những tổ chức hội đoàn nào sẽ được nhận ngân sách nhà nước và những hội đoàn  nào sẽ phải “tự bơi”.

Lê Dung / SBTN