Vụ thanh niên nhục mạ cờ vàng đã được chuyển qua Bộ trưởng Cảnh sát và Bộ trưởng Đa văn hoá bang New South Wales

Vụ thanh niên nhục mạ cờ vàng đã được chuyển qua Bộ trưởng Cảnh sát và Bộ trưởng Đa văn hoá bang New South Wales

Instagram của Thịnh (FB)

Tin Vietnam.- Liên quan đến vụ nhóm thanh niên Dương Đức Thịnh nhục mạ cờ vàng trên đường phố thuộc tiểu  bang New South Wales, Úc, vào ngày 6 tháng 5 năm 2021, ông Paul Huy Nguyễn, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales thông báo, sự việc đã được chuyển qua Bộ trưởng Cảnh sát và Bộ trưởng Đa Văn hoá bang New South Wales để xem xét và theo dõi. Ngoài ra, ông Paul Huy Nguyễn cũng đã nhận được nhiều cuộc điện thoại, và email trả lời của các Dân biểu tiểu bang, Liên bang và Lãnh tụ đối lập tiểu bang New South Wales.

Trước đó, sau hai ngày làm việc với cảnh sát Marrickville, đại diện Cộng đồng đã không thoả mãn với quyết định sơ bộ của cảnh sát, và thấy nó không phù hợp với nguyện vọng người Việt Tự do. Vì vậy, đại diện Cộng đồng đã làm việc với viên chức của bộ Di trú về việc xem xét lại visa du học và tạm trú của nhóm Thịnh, đồng thời đề nghị Tổng trưởng Di trú thực hiện quyền Tổng trưởng huỷ visa của nhóm Thịnh do đã đi ngược lại với nguyện vọng của cộng đồng.

Ngoài ra, đại diện Cộng đồng cũng đã liên lạc với 93 Dân biểu Quốc hội tiểu bang New South Wales, và Thủ hiến của tiểu bang, Dân biểu Liên bang, và Thượng Nghị sĩ tại các vùng có đông người Việt sinh sống ở New South Wales để yêu cầu họ can thiệp.

Cộng đồng cũng đã liên lạc với Thủ tướng Scott Morrission và Lãnh tụ đối lập Anthony Albanese để thông báo sự việc, liên lạc với Thị trưởng Inner West Councill vùng Marrickville, liên lạc với bộ Nội an và bà Ngoại trưởng Marise Payne để tìm hiểu về sự can thiệp của Toà lãnh sự Cộng sản tại Úc nếu có.

An Nhiên