Vụ kiện về sản phẩm tế bào gốc StammZelle

Cô Rachel Nguyễn, đại diện của công ty Tế Bào Gốc & Tế Bào Da StammZelle đã thắng kiện và được bồi thường số tiền lên đến gần 1 triệu tư mỹ kim. Và bên cạnh đó, tiến sĩ Nguyễn Thường Vũ cũng có thông báo gửi đến các cơ quan truyền thông rằng tên ông đã bị gán ghép trong vụ kiện nêu trên không phải là tên của ông.