Vụ kiện giữa ông Jonathan Tôn & bà Marie Tô cùng nhiều điều về quan hệ giữa VietfaceTV & đài Vĩnh Long

Hiện tại đang có một vụ kiện xảy ra giữa ông Johnathan Tôn và bà Marie Tô tại Nam California. Ông Johnathan Tôn từng nắm chức vụ kế toán trong công ty VietFace Foundation và có 3% cổ phần trong công ty VietFace. Bà Marie Tô là giám đốc đài truyền hình VietFace TV. Ông Tôn bị bà Marie Tô xa thải với lý do không làm tròn nhiệm vụ trong công ty chính vì thế đã dẫn đến việc ông Tôn kiện ngược lại bà Marie Tô. Chính vụ kiện này đã đưa ra nhiều chi tiết liên quan đến đài truyền hình Vĩnh Long và vai trò của cô Mary Hồng Hạnh Lê Đào, là con cái của tổng giám đốc đài truyền hình Vĩnh Long – Lê Quang Nguyên, trong VietFace TV.