03/02/2014 | 2

Vũ Khí Hóa Học Syria Giải Giới Trễ Hạn

Vũ Khí Hóa Học Syria Giải Giới Trễ Hạn

Larnaca, Cyprus (Reuters)
Ngoại trưởng Ioannis Kassoulides của Cyprus cho biết: việc chuyển giao vũ khí hóa học của Syria đã quá trễ hạn kỳ.
Trước đó, Ngoại trưởng Kassoulides đã viếng thăm chiến trục hạm Esbern Snare của Đan Mạch đang thả neo trong hải phận Cyprus, gặp các vị chỉ huy Đan Mạch và Na Uy.
Đợt hóa chất đầu tiên đã đưa lên 2 chiếc tàu chở hàng của Đan Mạch và Na Uy trong tháng Giêng và chỉ được khoảng 5% số vũ khí hóa học của Syria.
Ngoại trưởng Kassoulides cũng trấn an các nước trong vùng, nói rằng sẽ không có bất kỳ loại vũ khí hóa học nào ném xuống biển, mà được cải biến dùng cho kỷ nghệ hay những mục đích đặc biệt.
Công tác phá hủy vũ khí hóa học hiện đã trễ thời khóa biểu ấn định khoảng trên 6 tuần lễ.

Huệ Võ