Vụ đánh úp Đồng Tâm dưới sự phân tích từ luật sư

Chiều ngày 10/1/2020, tình hình tại Đồng Tâm vẫn bị nhà cầm quyền kiểm soát. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Do đó, tất cả thông tin sự thật ở Đồng Tâm vẫn chưa được làm rõ. Chúng tôi đã được luật sư Phạm Công Út chia sẻ về pháp lý trong vụ đánh úp Đồng Tâm sau đây.