Vovinam Việt Võ Đạo San Jose phát quà Giáng Sinh

Thứ Tư 21/12/16, đã diễn một buổi phát quà Giáng Sinh do Vovinam Việt Võ Đạo San Jose tổ chức. Mời quý vi theo dõi một vài hình ảnh trong phóng sự sau đây.