06/05/2019 | 27

Voice & Voice Canada tường trình tiến trình bảo lãnh Bạch Hồng Quyền

Voice & Voice Canada tường trình tiến trình bảo lãnh Bạch Hồng Quyền

VOICE và VOICE Canada đã tổ chức buổi họp báo để tường trình tiến trình bảo lãnh nhà hoạt động môi trường Bạch Hồng Quyền cùng gia đình anh từ Thái Lan đã được Bộ Di trú Canada chấp thuận cho định cư tại Canada và đã đến Toronto vào ngày 5 tháng 5 năm 2019.