Vợ mục sư Nguyễn Trung Tôn gửi lời kêu gọi đến cộng đồng hải ngoại

Vào ngày 5 tháng 04 2018 tới đây, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam sẽ đem 6 thành viên trong Hội Anh Em Dân Chủ ra xử tại phiên tòa sơ thẩm tại Hà Hội. Các thành viên bị đem ra xét xử gồm có luật sư Nguyễn Văn Đài, ông Phạm Văn Trội, Mục sư Nguyễn Trung Tôn, ký giả Trương Minh Đức, ông Nguyễn Bắc Truyển và cô Lê Thu Hà. Bà Nguyễn Thị Lành, vợ mục sư Nguyễn Trung Tông gởi lời kêu gọi sau đây đến cộng đồng người Việt hải ngoại.