Vợ Của Chính Trị Gia Ted Bùi Đệ Đơn Kiện Tội Phỉ Báng Chống Lại Chương Trình Talk Show

Vợ Của Chính Trị Gia Ted Bùi Đệ Đơn Kiện Tội Phỉ Báng Chống Lại Chương Trình Talk Show

Ở Little Saigon, chính trị có thể mang tính cá nhân. Trường hợp điển hình là bà Rose Bùi, vợ của ứng cử viên Ted Bùi, người đang tranh cử  vào Hạ Viện tiểu bang. Bà Rose Bùi đã đệ đơn kiện tội phỉ báng chống lại Trust Media Network – một chương trình YouTube tiếng Việt do Ngô Kỷ và Nguyễn Nam Quan điều hợp chương trình.

Theo đơn kiện được nộp vào ngày 3 tháng 5 tại Tòa Thượng thẩm Quận Cam, bà Rose Bùi cáo buộc Trust Media đưa tin một cách “ác ý và sai lầm” rằng cha của bà Rose Bùi từng là một thành viên cao cấp của quân đội Việt Nam Cộng Sản (Việt Cộng).

Theo đơn kiện, chương trình đã sử dụng bức ảnh của một người đàn ông lớn tuổi mặc quân phục cộng sản và gọi đó là cha của bà Rose Bùi. Trên thực tế, bà Rose Bùi cho biết cha của bà là một kỹ sư dân sự “chưa bao giờ tham gia quân đội.” Cáo buộc này có thể mang ý nghĩa chính trị. Ông Ted Bùi là một trong năm ứng cử viên tranh ghế dân biểu đại diện cho địa hạt 70 (AD-70).

Theo tờ OC Register, bất kỳ mối liên hệ nào với cộng sản đều có thể hủy hoại sự nghiệp chính trị của ông Ted Bùi ở Little Saigon, nơi nhiều cử tri người Mỹ gốc Việt lớn tuổi di tản trước sự đàn áp của chế độ cộng sản sau chiến tranh.

Một trong những đối thủ của ông Ted Bùi là ông Trí Tạ, Thị trưởng Westminster. Hai năm trước, ông Trí Tạ  tỏ ý ủng hộ ông Nguyễn Nam Quan của Trust Media trong cuộc tranh cử ghế hội đồng Westminster. Ông Nguyễn Nam Quan đã không thành công trong cuộc vận động này. Gần đây, ông Tạ Đức Trí thường xuyên xuất hiện trên các talk show của Trust Media, và nhận được sự ủng hộ từ ông Ngô Kỷ và ông Nguyễn Nam Quan.

 

TAGS: ted bùi