Vợ chồng gốc Việt ở Massachusetts tặng 1 kho thiết bị y tế cho các bệnh viện

Thiết bị y tế đặc biệt là các dung cụ bảo vệ an toàn cho bác sĩ, y tá, nhân viên bệnh viện và bệnh nhân đang thiếu hụt trầm trọng tại các bệnh viện trên toàn quốc, nhiều hội đoàn và cá nhân trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ đã lên tiếng … Continue reading Vợ chồng gốc Việt ở Massachusetts tặng 1 kho thiết bị y tế cho các bệnh viện