14/07/2015 | 0

Vợ chồng cũ kiện nhau vì bào thai

Vợ chồng cũ kiện nhau vì bào thai

San Francisco, California. (CBS) — Một vụ kiện chưa có tiền lệ vừa khai diễn tại San Francisco, mà kết quả của nó có thể dọn đường cho thêm nhiều phán quyết trong tương lai tại California, liên quan đến đời sống tiềm tàng.

Trước khi ly dị, bà Mimi Lee và chồng đã tạo ra những bào thai và đưa đi đông lạnh. Họ làm như vậy trước khi bà Mimi Lee được chẩn đoán bị bệnh ung thư, và trước khi bà tiến hành những cuộc điều trị khiến cho bà bị mất khả năng sinh sản. Giờ đây, sau vụ ly dị, chồng bà muốn hủy những bào thai đó. Luật sư Peter Skinner đại diện cho bà Mimi Lee nói rằng, ông cảm thấy thân chủ của ông có luận cứ thuyết phục hơn, bởi vì bà bị vô sinh. Giáo sư David Magnus thuộc Trung Tâm Đạo Đức Sinh Học thuộc trường Đại Học Stanford nói rằng, bà Mimi Lee quả thật có một luận cứ mạnh bởi vì những bào thai đó là cơ hội duy nhất của bà để có một đứa con có quan hệ máu mủ với mình.

Tuy nhiên, Giáo sư Magnus cho rằng, các tòa án thông thường xem những vụ kiện này là thuộc về vấn đề hợp đồng pháp lý. Theo ông Magnus thì có một điều gần như đã được quyết định từ trước, là trong trường hợp ly dị thì bào thai của hai người từng là vợ chồng sẽ không được sử dụng. Như vậy thì vị thẩm phán xử vụ này sẽ phải quyết định: Liệu tình trạng vô sinh của một người phụ nữ có được xem nặng hơn một thỏa thuận của bà với người chồng cũ hay không? (Huy Lam)